АНКЕТЕ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ У 2023. ГОДИНИ

Најчешће незадовољство запослених: месечном зарадом (24,3% анкетираних), могућностима професионалног развоја и континуиране едукације које им пружа садашњи посао (18,9%), адекватношћу опреме за рад (16,2%), одржавањем адекватних хигијенских услова за рад у складу са мерама превенције болничких инфекција (13,5%), руковођењем и организацијом рада у установи (13,0%), адекватносшћу простора за рад (12,2%), аутономијом у обављању посла - могућношћу да се самостално доносе одлуке (11,1%), уважавањем и вредновањем рада од стране претпостављених (11,0%), односом пацијената према њима (9,4%).
37,7% анкетираних је под стресом приликом обављања посла у редовним условима, 73,7 % анкетираних не би мењали посао, а 9,1% анкетираних је незадовољно послом који обавља.
Најчешћи коментари анкетираних: набавка или репарација канцеларијског намештаја, похвале за начелника службе гинекологије др Весну Лакић и за главну сестру гинекологије Слађану Јовановић, недостатак материјала за рад и здравствених радника недостатак помоћних радника и средстава за хигијену, похвале за начелника службе др Бојана Чекића и главну сестру Мирјану Јацановић, потребне благовремене специјализације, реновирање мокрих чворова и прозора, чешће добијање униформи радних, што боља комуникација међу запосленима и квалитет рада у циљу ефикасности, усклађивање плата са растом цена, заштита од насилних и окрутних пацијената, неопходност новог возила за терен, улагање у опрему, апарате, инструменте итд., усклађивање плата здравствених сарадника са здравственим радницима њиховог ранга, до сад се примедбе нису усвајале, задовољство својим радним местом, хронични недостатак лекара...

Задовољство послом који обављају анкетирани на нивоу Дома здравља Пожаревац:

Веома незадовољни: 6 (2,1%)
Незадовољни: 20 (7,0%)
Ни задовољни ни незадовољни: 64 (22,5%)
Задовољни: 107 (37,7%)
Веома задовољни: 87 (30,6%)
Укупно 304 упитника
Средња оцена задовољства запослених: 3,88

 

Уколико би мењали посао који сада обављају, запослени би у наредних 5 година:

Отишли у приватни сектор здравства: 14 (4,6%)
Радили посао ван здравствене заштите: 17 (5,6%)
Отишли у иностранство: 36 (11,8%)
Уопште не размишља о промени посла: 224 (73,7%)

 

АНКЕТЕ ПАЦИЈЕНАТА ПО СЛУЖБАМА:

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва
Служба медицине рада
Служба за здравствену заштиту предшколске деце
Служба за здравствену заштиту школске деце
Служба за здравствену заштиту жена
Служба за стоматолошку здравствену заштиту одраслих
Служба дечје и превентивне стоматологијеИзвештај направила:
Служба Социјалне медицине ДЗ Пожаревац