Патронажа

Служба поливалентне патронаже

Служба поливалентне патронажеПоливалентна патронажна служба је у оквиру Опште службе Д.З. Пожаревац. У служби ради 12 сестара са вишом и стручном спремом. Свака сестра има свој микрорејон у граду, а такође покривамо и 20 села Општине Пожаревац. Бавимо се превентивно-промотивним радом како у служби на терену, тако и у локалној заједници (месне заједнице , удружења , савези, школске и предшколске устаниве). Здравствено-васпитни рад обављамо у складу са годишњим планом, календаром јавног здравља такође и на захтев корисника.

Служба ради двосменски од 07:00-19:30 часова.

Контакт телефон је 012-522-666 локал 134.

Списак сестара у ППС:

1. ВМС Славица Николић - главна сестра
2. ВМС Драгица Митић
3. СМС Биљана Ивковић
4. ВМС Миломирка Миловановић
5. ВМС Магдалена Бранковић
6. ВМС Сања Николић
7. СМС Марија Кнежевић
8. СМС Јелена МилисављевићПројекат под називом "Подршка раном развоју и социјалној инклузији деце кроз јачање капацитета поливалентне патронажне службе и обезбеђење континуитета здравствена заштите породице"


- Пројекат је почео да се реализује маја 2014. а имплементација пројекта је у току;

- У пројекту су учествовале 3 пп сестре из Пожаревца и 2 из Костолца;

- Циљ пројекта је унапређење капацитета здравственог система у области развоја деце у раном детињству, са посебним усмерењем на сиромашну ромску децу и децу са тешкоћама и сметњама у развоју.