ЈАВНА ДОКУМЕНТАOvlašćeno lice za zaštitu podataka o ličnosti - kontakt: kadrovska@dzpozarevac.rs


Podaci o organizaciji i rukovodstvu:

Podaci o organizaciji i rukovodstvu

2024

Odluka o raspisivanju internog oglasa za odobrabanje specijalizacija 2024

Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti

Spisak procedura 2024.

Operativni plan za 2024. godinu

Strategija upravljanja rizikom

Program rada i razvoja DZ Požarevac za 2024. godinu


2023

Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju i specijalizacijama radnika Doma zdravlja Požarevac

Strateški plan D.Z. Požarevac 2023-2027

Odluka o imenovanju ovlašćenog lica za zaštitu podataka o ličnosti

Odluka o radnom vremenu kovid ambulanti

Kontakt osoba za komunikaciju sa Sektorom za upravljanje digitalizacijom u zdravstvu

Plan rodne ravnopravnosti

Informator o radu

Spisak zaposlenih koji obavljakju dopunski rad u drugoj ustanovi uz saglasnost direktora

Odluka o radnom vremenu Kovid ambulanti od 01. oktobra 2022. godine

Odluka o imenovanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Sajt RFZO sa informacijama i podacima od javnog značaja za D.Z. Požarevac (kliknite ovde)


2022

Izveštaj o radu 2021.


2021

Anketa 2021. zaposlenih

Uporedna analiza ankete 2020. i 2021.

Anketa o zadovoljstvu pacijenata u Domu zdravlja Požarevac 2021. godine

Izveštaj o dvanaestomesečnom poslovanju


2020

Program rada i razvoja 2021.

Program rada i razvoja D.Z. Požarevac za 2020. godinu

Izveštaj o finansijskom poslovanju jan-septembar 2020.


2019

Izveštaj o radu D.Z. Požarevac za 2019. godinu

Program rada i razvoja D.Z. Požarevac za 2020, 2021. i 2022. godinu

Program rada i razvoja D.Z. Požarevac za 2019. godinu


2018

Program rada i razvoja D.Z. Požarevac za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu

Izveštaj o radu D.Z. Požarevac za 2018. godinu


2017

Izveštaj o radu D.Z. Požarevac za 2017. godinu sa finansijskim pokazateljima

Program rada i razvoja / Plan rada D.Z. Požarevac za 2017. godinu


2016

Izveštaj o radu D.Z. Požarevac za 2016. godinu

Izveštaj o finansijskom poslovanju D.Z. Požarevac za period I-XII 2016. godine


Zalihe lekova , medicinskog potrosnog i laboratorijskog materjala u D.Z. Požarevac:

Zalihe lekova u apoteci D.Z. Požarevac na dan 31.01.2019.

Zalihe lekova ,sanitetskog i laboratorijskog materjala u D.Z. Požarevac na dan 31.12.2014.

Zalihe lekova ,sanitetskog i laboratorijskog materjala u D.Z. Požarevac na dan 30.09.2014.

Zalihe lekova i medicinskog potrosnog materjala u D.Z. Požarevac na dan 30.06.2014.

Zalihe lekova i medicinskog potrosnog materjala u D.Z. Požarevac na dan 30.09.2013.

Zalihe lekova , sanitetskog, RO materjala Apoteke D.Z. Požarevac na dan 15.11.2013.


Podaci o medicinskoj i dijagnostičkoj opremi u D.Z. Požarevac:

Podaci o medicinskoj i dijagnostičkoj opremi u D.Z. Požarevac na dan 30.06.2013.