ЈАВНА ДОКУМЕНТА2024

Списак процедура 2024.

Оперативни план за 2024. годину

Стратегија управљања ризиком

Програм рада и развоја ДЗ Пожаревац за 2024. годину


2023

Правилник о образовању и стручном усавршавању и специјализацијама радника Дома здравља Пожаревац

Стратешки план Д.З. Пожаревац 2023-2027

Oдлука о именовању овлашћеног лица за заштиту података о личности

Oвлашћено лицe за заштиту података о личности - контакт: kadrovska@dzpozarevac.rs

Одлука о радном времену ковид амбуланти

Контакт особа за комуникацију са Сектором за управљање дигитализацијом у здравству

План родне равноправности

Информатор о раду

Списак запослених који обављакју допунски рад у другој установи уз сагласност директора

Одлука о радном времену Ковид амбуланти од 01. октобра 2022. године

Одлука о именовању овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Сајт РФЗО са информацијама и подацима од јавног значаја за Д.З. Пожаревац (кликните овде)


Залихе лекова , медицинског потросног и лабораторијског матерјала у Д.З. Пожаревац:

Залихе лекова у апотеци Д.З. Пожаревац на дан 31.01.2019.

Залихе лекова ,санитетског и лабораторијског матерјала у Д.З. Пожаревац на дан 31.12.2014.

Залихе лекова ,санитетског и лабораторијског матерјала у Д.З. Пожаревац на дан 30.09.2014.

Залихе лекова и медицинског потросног матерјала у Д.З. Пожаревац на дан 30.06.2014.

Залихе лекова и медицинског потросног матерјала у Д.З. Пожаревац на дан 30.09.2013.

Залихе лекова , санитетског, РО матерјала Апотеке Д.З. Пожаревац на дан 15.11.2013.


Подаци о медицинској и дијагностичкој опреми у Д.З. Пожаревац:

Подаци о медицинској и дијагностичкој опреми у Д.З. Пожаревац на дан 30.06.2013.


Информатори/ извештаји о раду:


2022

Извештај о раду 2021.


2021

Анкета 2021. запослених

Упоредна анализа анкете 2020. и 2021.

Анкета о задовољству пацијената у Дому здравља Пожаревац 2021. године

Извештај о дванаестомесечном пословању

2020

Програм рада и развоја 2021.

Програм рада и развоја Д.З. Пожаревац за 2020. годину

Извештај о финансијском пословању јан-септембар 2020.


2019

Извештај о раду Д.З. Пожаревац за 2019. годину

Програм рада и развоја Д.З. Пожаревац за 2020, 2021. и 2022. годину

Програм рада и развоја Д.З. Пожаревац за 2019. годину


2018

Програм рада и развоја Д.З. Пожаревац за 2019. годину са пројекцијом за 2020. и 2021. годину

Извештај о раду Д.З. Пожаревац за 2018. годину


2017

Извештај о раду Д.З. Пожаревац за 2017. годину са финансијским показатељима

Програм рада и развоја / План рада Д.З. Пожаревац за 2017. годину


2016

Извештај о раду Д.З. Пожаревац за 2016. годину

Извештај о финансијском пословању Д.З. Пожаревац за период I-XII 2016. године


Подаци о организацији и руководству:

Подаци о организацији и руководству