14.07.2024.

НАЈАВА ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА У ДОМУ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо грађане да 14. јула могу обавити следеће превентивне прегледе у Дому здравља Пожаревац у периоду од 8 до 17 часова:
- Мерење артеријског притиска;
- ЕКГ;
- Лабораторијске анализе ККС и гликемију;
- ЕХО штитасте жлезде.

16.06.2024.

НАЈАВА ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА У ДОМУ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Сви грађани ће моћи у недељу 16. јуна, у Дому здавља Пожаревац да бесплатно и без заказивања обаве превентивне прегледе.

04.06.2024.

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИНТЕРНОГ ОГЛАСА ЗА ОДОБРАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

ВЕСТИ

Дом здравља Пожаревац је расписао интерни оглас за одобравање специјализација.

31.05.2024.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА

ВЕСТИ

Црвени крст Пожаревац је у сарадњи са Заводом за јавно здравље Пожаревац, Поливалентном патронажном службом Дома здравља Пожаревац и Апотерском установом Пожаревац обележио Светски дан без дуванског дима.

Делатност Дома здравља


Делатност Дома здравља, као здравствене установе на примарном нивоу, дефинисана је чланом 95 Закона о здравственој заштити и обухвата превентивну здравствену заштиту за све категорије становништва, хитну медицинску помоћ, општу медицину, здравствену заштиту жена и деце, патронажну службу, лабораторијску и другу дијагностику, превенцију и лечење у области стоматолошке здравствене заштите, здравствену заштиту запослених, као и санитетски превоз.
 

У обављању делатности Дом здравља води рачуна о једнакој доступности у очувању здравља кроз перманентан и квалитетан рад. Рад Дома здравља регулисан је Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању, Уредбом о плану мреже здравствених установа, Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствених служби, Правилником о условима и начину унутрашње организације здравствених установа, Националним стратегијама у областима здравствене заштите као и другим прописима који се односе на рад здравствених установа.

Дом здравља Пожаревац је установа посвећена очувању и унапређењу здравља становника општина Пожаревац и Костолац.

 

Основни циљ је превенција обољевања становништва и то кроз:


- Перманентан рад на спречавању или раним откривању масовних незаразних болести и малигних обољења

- Афирмацију здравог начина живота

- Борбу против ризичног понашања

- Подизање опште здравствене културе


Репутацију коју је Дом здравља стекао карактеришу:


- Јасно одређена мисија и визија

- Вредност и квалитет рада

- Одговорност за рад

- Управљачке способности

- Солидни финансијски услови

- Капитал знања и способности запослених и менаџмент тима


У свом раду и пословању Дом здравља поштује следеће принципе:


- Професионалност

- Квалитет

- Морал

- Етичност

- МотивацијаМисија и визија Дома здравља


На седници управног одбора Дома здравља Пожаревац усвојен је Стратешки план Дома здравља. Овим путем Вас упознајемо са МИСИЈОМ и ВИЗИЈОМ наше установе.

Мисија Дома здравља Пожаревац је очување и унапређење здравља становништва на територији града Пожаревца захваљујући стручном, квалификованом и професионалном кадру који примењује савремену медицинску технологију кроз примарну здравствену заштиту у области превентивних, куративних, дијагностичких и терапијских здравствених услуга.


Визија Дома здравља Пожаревац је да задржи и унапреди водећу улогу међу здравственим установама примарног нивоа на подручју браничевског региона, пружањем здравствених услуга високог квалитета. Повећањем обухвата становништва превентивним и скрининг прегледима, омогућиће се савремена дијагностика, лечење и терапија. Развијаћемо свест становништва о значају очувања здравља.Организација Дома здравља


Све службе Дома здравља се могу добити преко централе на броју 012 522 666.

У оквиру Дома здравља, који територијално покрива општину Пожаревац и градску општину Костолац, осим здравствене службе у Пожаревцу организован је и огранак у Костолцу. У оквиру здравствене службе у Пожаревцу организоване су следеће организационе јединице:в.д. Директор


др Дејан Миленковић

Тел. 012-522-440


Одговорно лице за комуникацију са јавношћу


др Весна Лакић - специјалиста гинекологије и акушерства

Одлуком в.д. директора др Дејана Миленковића именовано je и овлашћено лице за давање информација од јавног значаја


Саша Радић - дипломирани правник и помоћник директора за правна питања


Славица Здравковић - главна сестра ДЗ Пожаревац


Помоћник директора за економско-финансијске послове


Саша Јовановић - дипломирани економистаУ Дому здравља Пожаревац организoване су следеће организационе јединице:


Служба за здравствену заштиту деце, са одсеком развојно саветовалиште;

Служба за здравствену заштиту школске деце, са одсеком саветовалиште за младе;

Служба за здравствену заштиту жена, са одсек цитолошке лабораторије;

Служба за здравствену заштиту одраслих са амбулантама у сеоским насељима: Баре, Брадарац, Брежане, Дрмно, Кличевац, Лучица и Пољана;

Служба Поливалентне патронаже;

Служба кућног лечења;

Служба за здравствену заштиту радника;

Служба за хитну медицинску помоћ;

Служба за стоматолошку здравствену заштитуодраслих са одсеком болести уста и зуба, одсеком пародонтологије и оралне медицине,одељењем протетике, одсек оралне хирургије и одсек за здравствену заштиту одраслих у огранку Костолац;

Служба за дечју и превентивну стоматологију са одељењем дечје и превентивне стоматологије и амбулантама у дечјем вртићу - Пчелица и основним школама - Десанка Максимовић, Вук Караџић, Свети Сава, Доситеј Обрадовић и Краљ Александар, као и у Економско-трговинској школи, одељењем ортопедије вилице и зуба, одсеком дечје и превентивне стоматологије у огранку Костолац са амбулантом у ОШ - Јован Цвијић.

Служба за радиолошку и УЗ дијагностику са одсеком радиолошке и УЗ дијагностике у огранку Костолац;

Служба за лабораторијску дијагностику са одељењем за лабораторијску дијагностику у огранку Костолац;

Служба социјалне медицине;

Одсек информатике;

Одељење стерилизације, уништавања медицинског отпада и медицинског снабдевања са одсеком стерилизације;

Служба за правне и економско финансијске послове са одељењем правних и општих послова, одсеком кадровских и општих послова, одељењем за економско финансијске послове, одсеком плана, анализе и интерне контроле, одсеком за обрачун зарада и накнада зарада, одсеком финансијске оперативе, одсеком финансијског рачуноводства, одсеком основних средстава и ситног инвентара и одељењем за јавне набавке;

Служба техничких и сличних послова са одсеком БиЗНР, ППЗ и физичко техничког обезбеђења, одсеком техничких послова, одсеком одржавања хигијене, одсеком санитетског транспорта и одсеком радничког одмаралишта на Копаонику.

Издвајамо:

За вас издвајамо актуелне теме и истраживања. Наш циљ је да пружимо корисне савете за очување здравља.