АКРЕДИТАЦИОНА ПОСЕТА

ОБАВЕШТЕЊЕ

У периоду од 26. до 28. фебруара 2024. године у посети Дому здравља биће акредитациони тим.

22-28.01.2024.

ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ПРЕВЕНЦИЈЕ РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Основна порука свим женама је да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити: „ЗАЈЕДНО ПРОТИВ РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ”.

10.12.2023.

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ

Обавештавамо грађане да ће се 10. децембра организовати превентивни прегледи. За преглед није потребно заказивање, грађани треба само да дођу до Дома здравља Пожаревац од 8 до 16 часова. За жене старије од 40 година организован је ултразвучни преглед дојке, а за мушкарце старије од 49 година ПСА тест којим се открива тумор простате у лабораторији Медицине рада.

19.11.2023.

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ

Поштовани, превентивни прегледи планирани за 19. новембар, у периоду од 8 до 14 часова, обухватају следеће:
- Мерење телесне масе;
- Израчунавање степена ухрањености;
- Мерење крвног притиска;
- Одређивање гликемије и гликолизирани хемоглобин (ХбА1Ц);
- Липидни статус.

Делатност Дома здравља


Делатност Дома здравља, као здравствене установе на примарном нивоу, дефинисана је чланом 95 Закона о здравственој заштити и обухвата превентивну здравствену заштиту за све категорије становништва, хитну медицинску помоћ, општу медицину, здравствену заштиту жена и деце, патронажну службу, лабораторијску и другу дијагностику, превенцију и лечење у области стоматолошке здравствене заштите, здравствену заштиту запослених, као и санитетски превоз.
 

У обављању делатности Дом здравља води рачуна о једнакој доступности у очувању здравља кроз перманентан и квалитетан рад. Рад Дома здравља регулисан је Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању, Уредбом о плану мреже здравствених установа, Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствених служби, Правилником о условима и начину унутрашње организације здравствених установа, Националним стратегијама у областима здравствене заштите као и другим прописима који се односе на рад здравствених установа.

Дом здравља Пожаревац је установа посвећена очувању и унапређењу здравља становника општина Пожаревац и Костолац.

 

Основни циљ је превенција обољевања становништва и то кроз:


- Перманентан рад на спречавању или раним откривању масовних незаразних болести и малигних обољења

- Афирмацију здравог начина живота

- Борбу против ризичног понашања

- Подизање опште здравствене културе


Репутацију коју је Дом здравља стекао карактеришу:


- Јасно одређена мисија и визија

- Вредност и квалитет рада

- Одговорност за рад

- Управљачке способности

- Солидни финансијски услови

- Капитал знања и способности запослених и менаџмент тима


У свом раду и пословању Дом здравља поштује следеће принципе:


- Професионалност

- Квалитет

- Морал

- Етичност

- МотивацијаМисија и визија Дома здравља


На седници управног одбора Дома здравља Пожаревац усвојен је Стратешки план Дома здравља. Овим путем Вас упознајемо са МИСИЈОМ и ВИЗИЈОМ наше установе.

Мисија Дома здравља Пожаревац је очување и унапређење здравља становништва на територији града Пожаревца захваљујући стручном, квалификованом и професионалном кадру који примењује савремену медицинску технологију кроз примарну здравствену заштиту у области превентивних, куративних, дијагностичких и терапијских здравствених услуга.


Визија Дома здравља Пожаревац је да задржи и унапреди водећу улогу међу здравственим установама примарног нивоа на подручју браничевског региона, пружањем здравствених услуга високог квалитета. Повећањем обухвата становништва превентивним и скрининг прегледима, омогућиће се савремена дијагностика, лечење и терапија. Развијаћемо свест становништва о значају очувања здравља.Организација Дома здравља


Све службе Дома здравља се могу добити преко централе на броју 012 522 666.

У оквиру Дома здравља, који територијално покрива општину Пожаревац и градску општину Костолац, осим здравствене службе у Пожаревцу организован је и огранак у Костолцу. У оквиру здравствене службе у Пожаревцу организоване су следеће организационе јединице:в.д. Директор


др Дејан Миленковић

Тел. 012-522-440


Помоћник директора за организацију здравствене службе и комуникацију с јавношћу


др Весна Лакић - специјалиста ѓинекологија и акушерства

Одлуком в.д. директора др Дејана Миленковића именовано je и овлашћено лице за давање информација од јавног значаја


Саша Радић - дипломирани правник и помоћник директора за правна питања


Славица Здравковић - главна сестра ДЗ Пожаревац


Помоћник директора за економско-финансијске послове


Саша Јовановић - дипломирани економистаУ Дому здравља Пожаревац организoване су следеће организационе јединице:


Служба за здравствену заштиту деце, са одсеком развојно саветовалиште;

Служба за здравствену заштиту школске деце, са одсеком саветовалиште за младе;

Служба за здравствену заштиту жена, са одсек цитолошке лабораторије;

Служба за здравствену заштиту одраслих са амбулантама у сеоским насељима: Баре, Брадарац, Брежане, Дрмно, Кличевац, Лучица и Пољана;

Служба Поливалентне патронаже;

Служба кућног лечења;

Служба за здравствену заштиту радника;

Служба за хитну медицинску помоћ;

Служба за стоматолошку здравствену заштитуодраслих са одсеком болести уста и зуба, одсеком пародонтологије и оралне медицине,одељењем протетике, одсек оралне хирургије и одсек за здравствену заштиту одраслих у огранку Костолац;

Служба за дечју и превентивну стоматологију са одељењем дечје и превентивне стоматологије и амбулантама у дечјем вртићу - Пчелица и основним школама - Десанка Максимовић, Вук Караџић, Свети Сава, Доситеј Обрадовић и Краљ Александар, као и у Економско-трговинској школи, одељењем ортопедије вилице и зуба, одсеком дечје и превентивне стоматологије у огранку Костолац са амбулантом у ОШ - Јован Цвијић.

Служба за радиолошку и УЗ дијагностику са одсеком радиолошке и УЗ дијагностике у огранку Костолац;

Служба за лабораторијску дијагностику са одељењем за лабораторијску дијагностику у огранку Костолац;

Служба социјалне медицине;

Одсек информатике;

Одељење стерилизације, уништавања медицинског отпада и медицинског снабдевања са одсеком стерилизације;

Служба за правне и економско финансијске послове са одељењем правних и општих послова, одсеком кадровских и општих послова, одељењем за економско финансијске послове, одсеком плана, анализе и интерне контроле, одсеком за обрачун зарада и накнада зарада, одсеком финансијске оперативе, одсеком финансијског рачуноводства, одсеком основних средстава и ситног инвентара и одељењем за јавне набавке;

Служба техничких и сличних послова са одсеком БиЗНР, ППЗ и физичко техничког обезбеђења, одсеком техничких послова, одсеком одржавања хигијене, одсеком санитетског транспорта и одсеком радничког одмаралишта на Копаонику.

Издвајамо:

За вас издвајамо актуелне теме и истраживања. Наш циљ је да пружимо корисне савете за очување здравља.