Кућно лечење

Служба кућног лечења и палијативног збрињавања

Служба кућног лечења и палијативног збрињавања

 

Начелник службе: др Владан Живановић, специјалиста опште медицине

Телефон: 064-8693-455

Главни техничар службе: Зоран Величковић, виши медицински техничар

Радно време: радним данима - прва смена од 07:00 до 13:30 и друга смена од 13:30 до 20:00,

викендом и празницима - прва смена од 08:00 до 13:00 и друга смена од 16:00 до 19:00

Тим Службе кућног лечења:др Владан Живановић, специјалиста опште медицине


Зоран Величковић, виши медицински техничар


др Драгана Дадасовић, лекар опште медицине


Милица Лазаревић, струковна медицинска сестра


11 медицинских техничараСлужба кућног лечења и палијативног збрињавања пружа здравствену заштиту свановништву Града Пожареваца са припадајућим селима.

Лекари кућног лечења обављају лекарске прегледе у стану пацијената по позиву или по упуту изабраног лекара, а потом комплетно збрињавање, контролне прегледе као и упућивање на специјалистичко - консултативне прегледе. Такође лекари у служби кућног лечења преписују хроничну месечну терапију, медицинско - техничка помагала пацијентима чији се здравствени картони налазе у служби кућног лечења. Прегледи се обављају најчешће код оболелих од малигних, кардиоваскуларних, цереброваскуларних, неуромишићних болести, оболелих од дијабетеса.

Пријављене лекарске посете се реализују у што краћем временском року. Од оснивања службе кућног лечења акценат је на имплементацији стратегије збрињавања болесника у терминалној фази болести.

Послови медицинских техничара у стану болесника односе се на давање свих облика парентералне терапије, пласирање уринарних катетера, обраде и превијања декубиталних и других рана, давање серума и вакцина, узимање брисева, скидање постоперативних конаца.

Спровођење здравствено - васпитног рада са старом популацијом и њиховим породицама у циљу превенције погоршања болести и унапређењу квалитета здравља.

У здравствено - васпитни рад на терену по потреби се укључује и социјални радник Дома здравља Пожаревцу.