Диспанзер за жене

Служба за здравствену заштиту жена

Служба за здравствену заштиту жена

   

Адреса: Пожаревац, Јована Шербановића 10-12, II спрат

Начелник службе: др Весна Лакић- специјалиста гинекологије и акушерства, цитолог

Телефон: 012 522 666 локал 147

Главна сестра: Слађана Јовановић, ак. сестра, цитолаборант

Телефон: 012 522 666 локал 146

Информације: 012 522 666 локал 151

Радно време: Служба за задравствену заштиту жена ради у две смене сваког радног дана у времену од 7:00 до 20:30 часова и као дежурство за хитна стања суботом од 7:00 до 13:00 часова

Изабрани лекар: избор гинеколога је добровољан као и могућност промене у складу са законским прописима

Заказивање: од 7:00-19:00 часова путем call центра на телефон 011 362 0000, телефоном 012/522-666, локал 151 и 064-815-82-44, као и електронском поштом на: ginekologija@dzpozarevac.rs или личним присуством.

Огранак Костолац - амбуланта гинекологије и акушерства: 062/8075052 и 012/240352

Списак изабраних гинеколога:

   

1. др Весна Лакић

2. др Весна Стојановић

3. др Виолета Новаковић

4. др Душица Рајчић

5. др Сања Милошевић


Огранак Костолац - амбуланта гинекологије и акушерства:


1. др Тамара Секе


Рад у служби:

Служба за здравствену зажтиту жена обавља примарну здравствену зажтиту становница теритирије града Пожаревца и општине Костолац са припадајућим околним насељима.

У служби ради шест специјалиста гинекологије и акушерства који имају завршену школу колпоскопије, пет са завршеном едукацијом за ултразвучну дијагностику у гинекологији и акушерству, три са завршеном едукацијом за ултразвук дојки, један цитолог за очитавање цитолошких Папаниколау брисева.

Садржај и обим рада:

У служби се обављају специјалистички превентивни и куративни прегледи као и дијагностички поступци: колпоскопија, кардиотокографија УЗ прегледи у гинекологији и акушерству, УЗ прегледи дојки, цитолошки прегледи и др. пружа се лечење као и здравствено-васпитни рад. У служби се од 2012. године спроводи организовани скрининг прегледи за рак грлића материце и рак дојке. од 2016. године у служби је организован рад Саветовалишта за труднице, Саветовалишта за контрацепцију, Саветовалишта за младе и Школe Родитељства и психофизичка припрема за порођај.

Саветовалишта за труднице:

Ради понедељком, уторком и петком у смени изабраног гинеколога.

Саветовалиште за младе:

Ради средом после подне од 16:00-20:30 часова,прегледи се заказују у школском диспанзеру или служби зз жена.

Школа родитељства:

Ради у служби према истакнутом распореду рада на сајту ДЗ Пожаревац. Обједињује рад изабраног гинеколога, педијатра, стоматолога, психолога, нутриционисте, патронажне сестре и др. Приступ је бесплатан.

Одсек цитолабораторија:

у служби постоји акредитована од стране МЗРС цитолабораторија у којој раде на пословима организованог и опортуног скрининга рака грлића материце два цитоскринера и један цитолог који су уједно и супервизор, као и четири цитолаборанта.

Превентивни скрининг програми:

Су превентивни прегледи ПАПА (Папаниколау) теста који се обављају по позиву пацијенткиња циљне популације (25-64 год старости), (позивним писмом или телефоном) и заказују се код изабраног гинеколога. Спроводе се у служби од 2012. године према Стручно-методолошком упуству Министарства здравља РС и у организацији Канцеларије за скрининг рака Србије ИЗЈЗ РС.  Скрининг рака дојки


  Скрининг рака грлића материце


(кликните на постер да прочитате више) Више о резултатима спроведеног организованог скрининга рака грлића материце и рака дојки на www.skriningsrbija.rs.

Дом здравља Пожаревац и Завод за јавно здравље Пожаревац позивају жене градских општина Пожаревац и Костолац на бесплатан превентивни преглед за осигурана и неосигурана лица. Годишта које се позивају, налазе се на постерима испод:


 

 Правилник о обиму пружених услуга: