Провера изабраног лекара
ПРОВЕРА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА - На интернет презентацији Републичког фонда за здравствено осигурање објављен је сервис за проверу да ли осигураник има изабраног лекара.

Приступ сервису налази се у групи Електронско пословање, односно на линку http://www.rfzo.rs/index.php/provera-izabranog-lekara.
Републичким Законом о здравственом осигурању дефинисано је питање изабраног лекара који се бира најмање на годину дана из области опште медицине или медицине рада, педијатрије, гинекологије и стоматологије и то на следећи начин: за децу предшколског и школског узраста до 18 година старости предвиђено је да имају изабраног лекара у области педијатрије и стоматологије; сви старији од 18 година имају право да изаберу лекара опште праксе или специјалисту медицине рада, за жене и девојке старије од 15 година предвиђено је да имају изабраног гинекологa; одрасли пацијенти старији од 65 година могу да изаберу стоматолога.

Изабрани лекар води рачуна о свим сегментима здравља пацијента, у редовном је контакту са њим, боље га познаје и упућенији је у његово здравствено стање. Пацијент добија ефикаснију и квалитетнију здравствену заштиту, лакше долази до лекара, има могућност телефонског заказивања прегледа и поручивања рецепата, као и добијања савета директним разговором преко броја у ординацији, који сваки пацијент добија од тима који сачињавају његов изабрани лекар и медицинска сестра.