Контакт

Образац за контактирање
 • Пословно име:
  Дом здравља Пожаревац
 • Седиште:
  Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 12
 • Број телефона:
  012/522-666
 • Број факса:
  012/522–094
 • Email:
  info@dzpozarevac.rs
 • Шифра делатности:
  8621 општа медицинска пракса
 • Матични број:
  17816381
 • ПИБ:
  107025226
 • Лице овлашћено за заступање:
  др Дејан Миленковић
 • Оснивач:
  Република Србија, Министарство здравља
 • Власништво:
  у целини државно власништво
 • Радно време:
  радним данима од 07:00-20:30, викендом и празником од 07:00-13:00

Издвајамо:

За вас издвајамо актуелне теме и истраживања. Наш циљ је да пружимо корисне савете за очување здравља.