ОКТОБАР - МЕЂУНАРОДНИ МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ 

ПОРУКА ЗА СВЕ ГРАЂАНКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Oвом приликом подсећамо да је октобар месец међународни месец борбе против рака дојке,нека и у нашој земљи и ове године октобар месец буде посвећен унапређењу раног откривања рака дојке. Уколико нисте у претходне две године урадили мамографију,а имате између 50 и 69 година подсећамо Вас да то учините. Преузето са сајта www.skriningsrbia.rs.


„ДАН ЗА СВОЈЕ ЗДРАВЉЕ”


Аутор: др Весна Лакић, начелник службе за здравствену заштиту жена Дома здравља Пожаревац

Октобар, месец борбе против рака дојке, обележава се у многим земљама широм света како би се скренула пажња на распрострањеност ове болести,на подизање свести о значају превенције и раног откривања рака дојке као и о палијативном збрињавању особа оболелих од ове болести. Ове године обележавањем октобра месеца борбе против рака дојке под слоганом „Дан за своје здравље“ промовишу се: превентивне активности које имају за циљ рано откривање рака дојке.

Од јануара 2016. отпочео је организивани скрининг рака дојке за жене старости од 50 до 69 год чији укупан број на територији Пожаревца и Костолца износи 11 256 жена. Носилац посла је Дом здравља у Пожарвцу односно служба за здравствену заштиту жена која врши организовано позивање жена. Формиран је акциони тим и усвојен Акциони план који обухвата установе које учествују у спровођењу организованог скрининга рака дојке: Дом здравља Пожаревац, Општа болница Пожаревац, Општа болница Смедерево и ЗЗЈЗ Пожаревац. Сви учесници у спровођењу скрининг прегледа имају едукован кадар и опрему .

Први циљ јесте обухват од 75% циљне популације жена што ће се спровести кроз:

1. Подизање свести жена о потреби за раним прегледима и пружање информација о њиховом значају за рану дијагнозу рака дојки.
2. Мобилизација и мотивација жена за одазив на скрининг прегледе.
3. Активно укључивање локалне самоуправе и удружења грађана у спровођењу скрининга.

Годишта која су у скринингу за 2023. годину су:

1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973;

СКРИНИНГ ПРЕГЛЕДИ СУ БЕСПЛАТНИ ЗА ЦИЉНА ГОДИШТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И КОСТОЛЦА, БЕЗ ОБЗИРА НА СТАТУС ОСИГУРАЊА ЖЕНЕ.

Заказивање: путем call центра на телефон 011 362 0000, телефоном 012/522-666 локал 151, 064 815 82 44, електронском поштом на: ginekologija@dzpozarevac.rs или личним присуством.

Жена циљаног заказује долазак код изабраног гинеколога (или га бира уколико га нема) који попуњава клинички пут за скрининг и заказује мамографско снимање које се спроводи у службама радиологије у Дому здравља и Општој болници Пожаревац.

Након спроведеног снимања врши се прво очитавање од стране радиолога ДЗ, друго очитавање од стране радиолога ОБ Пожаревац.

Уколико се ради о сумњи на позитиван налаз треће читање тзв. супервизију врши радиолог ОБ Смедрево. Таква жена се позива и на допунска дијагностичка испитивања: УЗ преглед и или циљану мамографију након чега се доноси дефинитивни налаз по БИРАДС класификацији и даје предлог о даљем поступку:

1. Палпабилне промене се упућују хирургу ОБ Пожаревац на дању дијагностику.
2. Непалпабилне промене које се виде ултразвучним прегледом шаљу се на биопсију у ОБ Пожаревац хирургу.
3. Непалпабилне промене које се не видеултразвучним прегледом упућују се у Институт за онкологију и радиологију РС на даљу дијагностику.

Након завршеног снимања пацијенткиња се позива и резултат саопштава изабрани гинеколог, који у случају позитивних налаза је задужен и за даље лечење жене. Крајњи дугорочни циљ скрининга је смањење тренда оболевања и смртности од рака дојке.Издвајамо:

За вас издвајамо актуелне теме и истраживања. Наш циљ је да пружимо корисне савете за очување здравља.